Stocks-CDI.PA-Christian Dior

CDI.PA Christian Dior

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Christian Dior met 8.80% en bedroegen 86.15B. Het netto-inkomen increased met 8.29% naar 15.92B. De totale activa increased met 11.01% naar 60.29B en WPA increased van 32.11 naar 34.93.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering