Stocks-CDW-CDW Corp

CDW CDW Corp

230.50 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CDW Corp met 14.06% en bedroegen 23.75B. Het netto-inkomen increased met 12.74% naar 1.11B. De totale activa increased met 127.19% naar 1.60B en WPA increased van 7.04 naar 8.13.
CDWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.47%
Nettowinstmarge
4.45%
Winstmarge
7.93%
Rendement op investering
14.79%