Stocks-CDXS-Codexis Inc

CDXS Codexis Inc

2.87 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Codexis Inc met 32.30% en bedroegen 138.59M. Het netto-inkomen decreased met 57.86% naar -33.59M. De totale activa decreased met 11.92% naar 144.80M en WPA decreased van -0.33 naar -0.51.
CDXSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.35%
Nettowinstmarge
-24.19%
Winstmarge
-88.11%
Rendement op investering
-12.55%