Stocks-CEC.DE-Ceconomy St

CEC.DE Ceconomy St

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Ceconomy St met 1.83% en bedroegen 22.20B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
CEC.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
13.95%
Nettowinstmarge
0.17%
Winstmarge
-0.02%
Rendement op investering
2.43%