Stocks-CF-CF Industries Holdings Inc

CF CF Industries Holdings Inc

83.96 3.09 (3.82%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van CF Industries Holdings Inc met 71.09% en bedroegen 11.19B. Het netto-inkomen increased met 212.46% naar 3.94B. De totale activa increased met 30.10% naar 7.85B en WPA increased van 4.24 naar 16.38.
CFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.76%
Nettowinstmarge
13.78%
Winstmarge
40.34%
Rendement op investering
13.95%