Stocks-CFLT-Confluent Inc.

CFLT Confluent Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Confluent Inc. met 51.07% en bedroegen 585.94M. Het netto-inkomen decreased met 32.02% naar -452.55M. De totale activa decreased met 9.50% naar 769.48M en WPA decreased van 0.00 naar -1.62.
CFLTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
69.10%
Nettowinstmarge
-81.55%
Winstmarge
-64.47%
Rendement op investering
-60.67%