Stocks-CG-The Carlyle Group Inc

CG The Carlyle Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van The Carlyle Group Inc met 45.22% en bedroegen 4.78B. Het netto-inkomen decreased met 57.81% naar 1.28B. De totale activa increased met 19.54% naar 6.82B en WPA decreased van 8.20 naar 3.35.
CGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
84.25%
Nettowinstmarge
20.83%
Winstmarge
17.60%
Rendement op investering
9.65%