Stocks-CHDN-Churchill Downs Inc.

CHDN Churchill Downs Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Churchill Downs Inc. met 13.31% en bedroegen 1.81B. Het netto-inkomen increased met 76.40% naar 439.40M. De totale activa decreased met NaN naar 551.50M en WPA decreased van N/A naar 11.42.
CHDNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.18%
Nettowinstmarge
12.92%
Winstmarge
23.69%
Rendement op investering
6.76%