Stocks-CHE-Chemed Corp

CHE Chemed Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Chemed Corp met 0.20% en bedroegen 2.13B. Het netto-inkomen decreased met 7.05% naar 249.62M. De totale activa decreased met NaN naar 798.72M en WPA decreased van N/A naar 16.53.
CHEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.84%
Nettowinstmarge
12.74%
Winstmarge
13.95%
Rendement op investering
27.69%