Stocks-CHEF-The Chefs' Warehouse Inc

CHEF The Chefs' Warehouse Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van The Chefs' Warehouse Inc met 49.70% en bedroegen 2.61B. Het netto-inkomen increased met 663.68% naar 27.75M. De totale activa increased met 14.65% naar 401.51M en WPA increased van -0.13 naar 0.73.
CHEFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
23.61%
Nettowinstmarge
-1.29%
Winstmarge
3.10%
Rendement op investering
-1.28%