Stocks-CHGG-Chegg Inc

CHGG Chegg Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Chegg Inc met 6.60% en bedroegen 716.30M. Het netto-inkomen decreased met 93.18% naar 18.18M. De totale activa decreased met 15.40% naar 944.62M en WPA decreased van 1.34 naar -0.34.
CHGGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
73.80%
Nettowinstmarge
-0.24%
Winstmarge
-1.84%
Rendement op investering
0.12%