Stocks-CHPT-Chargepoint Holdings Inc.

CHPT Chargepoint Holdings Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Chargepoint Holdings Inc. met 93.16% en bedroegen 468.09M. Het netto-inkomen decreased met 159.83% naar -344.46M. De totale activa decreased met 34.95% naar 355.64M en WPA increased van -1.49 naar -1.02.
CHPTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
6.98%
Nettowinstmarge
-65.77%
Winstmarge
-79.44%
Rendement op investering
280.63%