Stocks-CHRS-Coherus Biosciences Inc

CHRS Coherus Biosciences Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Coherus Biosciences Inc met 35.37% en bedroegen 211.04M. Het netto-inkomen decreased met 1.62% naar -291.75M. De totale activa decreased met 240.62% naar -137.42M en WPA increased van -3.81 naar -3.76.
CHRSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
55.87%
Nettowinstmarge
-43.29%
Winstmarge
-85.70%
Rendement op investering
-23.13%