Stocks-CINF-Cincinnati Financial Corp

CINF Cincinnati Financial Corp

108.44 2.01 (1.89%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Cincinnati Financial Corp met 31.91% en bedroegen 6.56B. Het netto-inkomen decreased met 116.50% naar -486.00M. De totale activa decreased met 19.64% naar 10.53B en WPA decreased van 18.10 naar -3.06.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering