Stocks-CLF.US-Cleveland-Cliffs Inc

CLF.US Cleveland-Cliffs Inc

19.75 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Cleveland-Cliffs Inc met 4.32% en bedroegen 22.00B. Het netto-inkomen decreased met 68.03% naar 439.00M. De totale activa increased met 0.99% naar 8.12B en WPA decreased van 2.55 naar 0.78.
CLF.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
6.75%
Nettowinstmarge
6.94%
Winstmarge
3.98%
Rendement op investering
10.32%