Stocks-CLX-Clorox Co

CLX Clorox Co

149.45 2.10 (1.43%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Clorox Co met 3.97% en bedroegen 7.39B. Het netto-inkomen decreased met 65.82% naar 161.00M. De totale activa decreased met 46.78% naar 388.00M en WPA decreased van 3.73 naar 1.20.
CLXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.26%
Nettowinstmarge
9.07%
Winstmarge
11.60%
Rendement op investering
18.64%