Stocks-CM-Canadian Imperial Bank of Commerce

CM Canadian Imperial Bank of Commerce

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/10/2023: decreased de inkomsten van Canadian Imperial Bank of Commerce met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 23.02% naar 3.73B. De totale activa increased met 3.78% naar 38.33B en WPA decreased van 5.19 naar 3.83.
CMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
18.05%
Winstmarge
11.92%
Rendement op investering
6.32%