Stocks-CMS-CMS Energy Corp

CMS CMS Energy Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van CMS Energy Corp met 13.19% en bedroegen 7.46B. Het netto-inkomen decreased met 0.25% naar 807.00M. De totale activa increased met 6.98% naar 8.13B en WPA increased van 2.85 naar 3.01.
CMSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.63%
Nettowinstmarge
10.52%
Winstmarge
16.55%
Rendement op investering
4.00%