Stocks-CNA.L-Centrica

CNA.L Centrica

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Centrica met 61.02% en bedroegen 23.74B. Het netto-inkomen decreased met 215.85% naar -636.00M. De totale activa decreased met 53.45% naar 1.28B en WPA decreased van 0.10 naar -0.13.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering