Stocks-CO.PA-Casino Guichard Perrachon SA

CO.PA Casino Guichard Perrachon SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Casino Guichard Perrachon SA met 10.02% en bedroegen 33.61B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -5.24 naar N/A.
CO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.64%
Nettowinstmarge
-1.13%
Winstmarge
1.76%
Rendement op investering
-2.44%