Stocks-COCP-Cocrystal Pharma Inc

COCP Cocrystal Pharma Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Cocrystal Pharma Inc met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen decreased met 173.79% naar -38.84M. De totale activa decreased met NaN naar 39.57M en WPA decreased van N/A naar -4.77.
COCPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
-303.22%
Winstmarge
N/A
Rendement op investering
-79.50%