Stocks-COLD-Americold Realty Trust

COLD Americold Realty Trust

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Americold Realty Trust met 7.37% en bedroegen 2.91B. Het netto-inkomen increased met 35.75% naar -19.47M. De totale activa decreased met 5.99% naar 3.79B en WPA increased van -0.12 naar -0.07.
COLDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
14.98%
Nettowinstmarge
0.54%
Winstmarge
3.60%
Rendement op investering
0.24%