Stocks-COLO-B.CO-Coloplast B A/S

COLO-B.CO Coloplast B A/S

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Coloplast B A/S met 8.51% en bedroegen 24.50B. Het netto-inkomen increased met 1.64% naar 4.78B. De totale activa increased met 108.62% naar 17.30B en WPA increased van 22.11 naar 22.20.
COLO-B.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
66.64%
Nettowinstmarge
21.89%
Winstmarge
27.71%
Rendement op investering
39.89%