Stocks-COST-Costco Wholesale Corp

COST Costco Wholesale Corp

710.79 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: increased de inkomsten van Costco Wholesale Corp met 6.76% en bedroegen 242.29B. Het netto-inkomen increased met 6.37% naar 6.29B. De totale activa increased met 21.36% naar 25.06B en WPA increased van 13.14 naar 14.16.
COSTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.37%
Nettowinstmarge
2.50%
Winstmarge
3.40%
Rendement op investering
17.33%