Stocks-COTY-Coty Inc

COTY Coty Inc

11.47 0.25 (2.25%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Coty Inc met 9.61% en bedroegen 1.52B. Het netto-inkomen increased met 79.48% naar 241.40M. De totale activa increased met 18.76% naar 3.93B en WPA increased van 0.14 naar 0.27.
COTYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
60.33%
Nettowinstmarge
-16.74%
Winstmarge
6.56%
Rendement op investering
-8.02%