Stocks-CPR.MI-Davide Campari - Milano Beverage

CPR.MI Davide Campari - Milano Beverage

9.648 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Davide Campari - Milano Beverage met 24.16% en bedroegen 2.70B. Het netto-inkomen increased met 17.14% naar 331.50M. De totale activa increased met 12.70% naar 2.68B en WPA decreased van N/A naar N/A.
CPR.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.04%
Nettowinstmarge
13.20%
Winstmarge
20.87%
Rendement op investering
7.81%