Stocks-CRM-Salesforce Inc

CRM Salesforce Inc

218.78 -0.02 (>-0.01%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Salesforce Inc met 18.35% en bedroegen 31.35B. Het netto-inkomen decreased met 85.60% naar 208.00M. De totale activa increased met 0.39% naar 58.36B en WPA decreased van 1.48 naar 0.21.
CRMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.62%
Nettowinstmarge
6.87%
Winstmarge
12.98%
Rendement op investering
3.44%