Stocks-CRON-Cronos Group Inc

CRON Cronos Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cronos Group Inc met 23.47% en bedroegen 91.90M. Het netto-inkomen increased met 57.47% naar -168.73M. De totale activa decreased met 14.49% naar 1.14B en WPA increased van -1.07 naar -0.45.
CRONInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.55%
Nettowinstmarge
1,010.72%
Winstmarge
-106.18%
Rendement op investering
4.52%