Stocks-CROX-Crocs Inc

CROX Crocs Inc

99.00 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Crocs Inc met 53.67% en bedroegen 3.55B. Het netto-inkomen decreased met 25.57% naar 540.16M. De totale activa increased met 5,708.34% naar 817.93M en WPA decreased van 11.39 naar 8.71.
CROXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
55.12%
Nettowinstmarge
19.71%
Winstmarge
26.66%
Rendement op investering
42.40%