Stocks-CRSP-CRISPR Therapeutics AG

CRSP CRISPR Therapeutics AG

66.88 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van CRISPR Therapeutics AG met 99.87% en bedroegen 1.20M. Het netto-inkomen decreased met 272.16% naar -650.18M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 4.70 naar -8.36.
CRSPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
32.69%
Nettowinstmarge
-25,682.05%
Winstmarge
-235.43%
Rendement op investering
-7.50%