Stocks-CS.PA-AXA Group

CS.PA AXA Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van AXA Group met 2.73% en bedroegen 103.27B. Het netto-inkomen decreased met 8.49% naar 6.68B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 2.97 naar 2.98.
CS.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
4.83%
Winstmarge
9.11%
Rendement op investering
6.06%