Stocks-CSIQ-Canadian Solar Inc.

CSIQ Canadian Solar Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Canadian Solar Inc. met 41.53% en bedroegen 7.47B. Het netto-inkomen increased met 171.72% naar 298.56M. De totale activa increased met 8.48% naar 2.31B en WPA increased van 1.46 naar 3.44.
CSIQInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.38%
Nettowinstmarge
3.65%
Winstmarge
6.36%
Rendement op investering
6.51%