Stocks-CTSH-Cognizant Technology Solutions Corp

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cognizant Technology Solutions Corp met 4.98% en bedroegen 19.43B. Het netto-inkomen increased met 7.16% naar 2.29B. De totale activa increased met 2.65% naar 12.31B en WPA increased van 4.05 naar 4.41.
CTSHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.88%
Nettowinstmarge
10.67%
Winstmarge
14.81%
Rendement op investering
14.68%