Stocks-CTY.L-City of London Investment Trust PLC

CTY.L City of London Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van City of London Investment Trust PLC met 32.93% en bedroegen 74.86M. Het netto-inkomen decreased met 38.12% naar 61.41M. De totale activa increased met 6.64% naar 1.92B en WPA decreased van 0.22 naar 0.13.
CTY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
98.21%
Nettowinstmarge
562.24%
Winstmarge
97.95%
Rendement op investering
3.79%