Stocks-CURY.L-Currys PLC

CURY.L Currys PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/4/2023: decreased de inkomsten van Currys PLC met 6.24% en bedroegen 9.51B. Het netto-inkomen decreased met 777.46% naar -481.00M. De totale activa decreased met 24.35% naar 1.89B en WPA decreased van 0.06 naar -0.44.
CURY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
3.46%
Nettowinstmarge
-1.79%
Winstmarge
1.74%
Rendement op investering
-5.65%