Stocks-CYTK-Cytokinetics Inc

CYTK Cytokinetics Inc

80.16 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Cytokinetics Inc met 34.30% en bedroegen 94.59M. Het netto-inkomen decreased met 80.65% naar -388.96M. De totale activa decreased met 144.25% naar -107.90M en WPA decreased van -2.80 naar -4.33.
CYTKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-30.12%
Nettowinstmarge
-349.47%
Winstmarge
-6,344.43%
Rendement op investering
-64.28%