Stocks-DAN-Dana Holding Corp

DAN Dana Holding Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Dana Holding Corp met 13.54% en bedroegen 10.16B. Het netto-inkomen decreased met 255.50% naar -311.00M. De totale activa decreased met 17.26% naar 1.80B en WPA decreased van 1.35 naar -1.69.
DANInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.42%
Nettowinstmarge
0.50%
Winstmarge
3.22%
Rendement op investering
0.76%