Stocks-DBRG-DigitalBridge Group Inc

DBRG DigitalBridge Group Inc

19.29 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van DigitalBridge Group Inc met 18.51% en bedroegen 1.14B. Het netto-inkomen decreased met 94.30% naar -421.29M. De totale activa decreased met 13.31% naar 4.57B en WPA decreased van -0.78 naar -2.47.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering