Stocks-DBV.PA-DBV Technologies

DBV.PA DBV Technologies

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van DBV Technologies met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen decreased met 10.39% naar -91.35M. De totale activa increased met 108.76% naar 182.24M en WPA increased van -1.51 naar -0.97.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering