Stocks-DDD-3D Systems Corp.

DDD 3D Systems Corp.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van 3D Systems Corp. met 12.61% en bedroegen 538.03M. Het netto-inkomen decreased met 138.18% naar -122.95M. De totale activa decreased met 10.76% naar 751.71M en WPA decreased van 2.55 naar -0.96.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering