Stocks-DDS-Dillards Inc

DDS Dillards Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Dillards Inc met 5.61% en bedroegen 7.00B. Het netto-inkomen increased met 3.37% naar 891.60M. De totale activa increased met 10.97% naar 1.61B en WPA increased van 41.87 naar 50.81.
DDSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.04%
Nettowinstmarge
6.47%
Winstmarge
14.02%
Rendement op investering
21.53%