Stocks-DEMANT.CO- Demant A/S

DEMANT.CO Demant A/S

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Demant A/S met 6.10% en bedroegen 19.50B. Het netto-inkomen decreased met 9.97% naar 2.28B. De totale activa increased met 7.28% naar 8.56B en WPA decreased van 10.70 naar 9.21.
DEMANT.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
73.70%
Nettowinstmarge
11.05%
Winstmarge
16.85%
Rendement op investering
14.16%