Stocks-DHR-Danaher Corp

DHR Danaher Corp

248.20 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Danaher Corp met 24.09% en bedroegen 23.89B. Het netto-inkomen decreased met 41.45% naar 4.22B. De totale activa increased met 6.79% naar 53.49B en WPA decreased van 9.66 naar 6.38.
DHRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.72%
Nettowinstmarge
18.41%
Winstmarge
21.73%
Rendement op investering
7.23%