Stocks-DIA.MC-Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

DIA.MC Distribuidora Internacional de Alimentacion SA

0.0136 -0.0003 (-2.16%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Distribuidora Internacional de Alimentacion SA met 9.60% en bedroegen 7.29B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van -0.04 naar N/A.
DIA.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.58%
Nettowinstmarge
-5.40%
Winstmarge
-0.93%
Rendement op investering
-34.30%