Stocks-DLN.L-Derwent London PLC

DLN.L Derwent London PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Derwent London PLC met 4.10% en bedroegen 249.00M. Het netto-inkomen decreased met 210.52% naar -280.50M. De totale activa decreased met 8.23% naar 4.08B en WPA decreased van 2.24 naar -2.50.
DLN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
73.97%
Nettowinstmarge
21.95%
Winstmarge
60.36%
Rendement op investering
0.73%