Stocks-DLO-dLocal Ltd.

DLO dLocal Ltd.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van dLocal Ltd. met 71.61% en bedroegen 418.93M. Het netto-inkomen increased met 39.62% naar 108.70M. De totale activa increased met 42.57% naar 399.62M en WPA increased van 0.26 naar 0.37.
DLOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.59%
Nettowinstmarge
28.28%
Winstmarge
27.54%
Rendement op investering
45.10%