Stocks-DLR-Digital Realty Trust Inc

DLR Digital Realty Trust Inc

144.26 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Digital Realty Trust Inc met 5.96% en bedroegen 4.69B. Het netto-inkomen decreased met 78.23% naar 380.33M. De totale activa increased met 5.93% naar 19.62B en WPA decreased van 5.94 naar 1.13.
DLRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.49%
Nettowinstmarge
18.54%
Winstmarge
12.91%
Rendement op investering
2.56%