Stocks-DNO.OL-DNO ASA

DNO.OL DNO ASA

9.063 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van DNO ASA met 53.44% en bedroegen 13.25B. Het netto-inkomen increased met 111.21% naar 3.70B. De totale activa increased met 50.13% naar 13.49B en WPA increased van 1.80 naar 3.75.
DNO.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.91%
Nettowinstmarge
2.33%
Winstmarge
42.00%
Rendement op investering
4.03%