Stocks-DNOW-NOW Inc

DNOW NOW Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van NOW Inc met 30.88% en bedroegen 2.14B. Het netto-inkomen increased met 2,480.00% naar 129.00M. De totale activa increased met 18.54% naar 844.00M en WPA increased van 0.05 naar 1.15.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering