Stocks-DOM.L-Domino's Pizza Group PLC

DOM.L Domino's Pizza Group PLC

395.01 2.40 (0.61%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Domino's Pizza Group PLC met 7.04% en bedroegen 600.30M. Het netto-inkomen decreased met 10.03% naar 81.60M. De totale activa decreased met 92.49% naar -112.80M en WPA increased van 0.17 naar 0.19.
DOM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
44.31%
Nettowinstmarge
15.12%
Winstmarge
16.34%
Rendement op investering
25.86%